Brainbow Labs AB är ett företag som arbetar med att lära världen om hjärnan i syfte att förbättra prestation och öka välmående. Företaget består av tre pelare böcker, föreläsningar och konsultationstjänster. Katarina Gospic är grundare och ägare av Brainbow Labs AB, hon är utbildad läkare (M.D.), forskare (Ph.D.) och fysiolog (M.Sc.) från Karolinska Insitutet. Katarina har ett förflutet som hjärnforskare och har skrivit en doktorsavhandling om neuroekonomi, beslutsfattning och känsloreglering. I september 2012 släppte hon sin första populärvetenskapliga bok på samma ämne. Katarina Gospic CV Katarina Gospic PhD ThesisBrainbow Labs is a company that “teaches the world about the brain” to improve performance and increase wellbeing. The company consists of three pillars: books, lectures and consulting services. Katarina Gospic is the founder and owner of Brainbow Labs and she has an M.D., Ph.D. and a M.Sc. in Physiology from the Karolinska Institute (KI). Katarina has worked as a brain researcher at KI and written a PhD thesis about neuroeconomics, decision making and emotional regulation. In September 2012 Katarina released her first popular science book on the brain and decision making. Katarina Gospic CV Katarina Gospic PhD Thesis